Tüpler Lambalar

x3

370HUB22 – GOLDSTAR

8 Adet. 37 Ekran Kalın Boğaz. 370HUB22 – GOLDSTAR.

x2

3702B22 – ORION

3702B22 – ORION 37 Ekran ince boğaz. 27 Adet.

x1

37SX110Y22 – IRICO

14 Adet. 37 Ekran Kalın Boğaz. 37SX110Y22 – IRICO.

36

40 Ekran TV Tüpü İNCE BOĞAZ

İnce Boğaz. 5 Adet.

35

37 Ekran TV Tüpü SONY

Sony tüp. 2 Adet.

35iki

55 Ekran TV Tüpü SONY

Sony tüp. 3 Adet.

34

55 Ekran TV Tüpü İnce Boğaz

İnce boğaz. 1 Adet.

33

51 Ekran TV Tüpü İnce Boğaz

İnce Boğaz. 3 Adet.

30

51 Ekran TV Tüpü Kalın Boğaz

Kalın Boğaz. 13 Adet.