Geri Dönüşüm Nedir?

Geri Dönüşüm Nedir?

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir.

Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?

1. Doğal Kaynaklarımızın korunması

2. Enerji Tasarrufu sağlanır

3. Atık miktarı azalır

4. Geri Dönüşüm geleceğe ve Ekonomiye yatırım demektir

Elektronik Atık Nedir?

Elektronik Atık; elektronik cihaz veya aletlerin kullanıcısı tarafından kullanım süresini yani ömrünü tamamlamasıyla ortaya çıkartılan atıktır. Elektronik atıklar; TV, radyo, bilgisayar, yazıcı, telefon, fax, fotokopi makinaları, ekranlar, DVD, VCR, entegre devreler, yarı iletkenler, baskılı devreler, algılayıcılar, kablolar, MP3 vs. gibi cihazları içermektedir. Elektronik atıklar, yer kaplamaları ve zehirli maddeler içermeleri dolayısıyla dünyada ve ülkemizde gittikçe büyüyen bir sorundur. Örneğin, bir bilgisayar ekranında, ağırlığının %6’sı kadar kurşun bulunmaktadır.

Elektronik endüstrisi dünyanın en hızla büyüyen ve üretim teknoljisini en hızlı geliştiren bir sanayii olup , aynı zamanda bu büyümenin ve hızın bir sonucu olarak demode ya da eski teknoloji olarak adlandırılan eski/hurda elektronik cihazları ile dünya için ciddi katı artık problemi oluşturan sanayidir.

1980’den sonra, müşteri odaklı elektronik teknolojilerin gelişmesiyle Ülkemize sayısız elektronik cihaz satılmış. Bugün dünyada TV’ler 10 yıl, bilgisayarlar 2–3 yıl kullanım ömrüne sahiptir. Elektronik cihazların kalitesiz ve ucuz olarak üretilmeleri ömürleri/kullanım sürelerini azalmakta yani kısa sürede demode olmaktadırlar.

E-atıklar teknolojik devrimin bir ürünüdür. Bilgi çağında toplumlar giderek daha da zenginleşirken her geçen gün yeryüzüne daha fazla atık/çöp meydana getirmektedirler.

Satın alınan her elektronik ürün, kısa bir zaman sonra popülerliğini yitirip tozlu raflar arasındaki yerini almaktadır. En hızlı demode olan ürünler ise cep telefonları, fotoğraf makineleri, mp3 çalarlar ve bilgisayarlardır. Diğer ürünler ise fax fotokopi makineleri, ekranlar, entegre devre ve yarı iletkenler. E-atıkların çoğu kazanılıp geri dönüştürülebilir niteliktedir.