Amacımız Ne?

Bursa Elektronikçiler Odası

Yeşil Beyaz Mavi

Sosyal Sorumluluk  Projesi

Elektronik atıkların çöp olarak bertaraf edilmesi yerine, doğru yaklaşımla değerli bir kaynak olarak kullanılabilmesi mümkündür.

Elektronik atıkların geri kazanımına yönelik olarak Bursa’nın ilk sürdürülebilirlik projesi Elektronikçiler Odası tarafından hayata geçirilmektedir.

Elektronik atıkların çöp olarak bertaraf edilmesi yerine, doğru yaklaşımla değerli bir kaynak olarak kullanılabilmesi mümkündür.

Bursa Elektronikçiler Odası tarafından tamamen yerel kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilecek geri dönüşüm süreci sonunda, elektronik atıkların içerdiği tehlikeli ve zehirli maddeler; metal ve plastik gibi yeniden kullanılabilen malzemelerden ayrılarak bertaraf edilmek üzere yetkilendirilen kuruluşlara teslim edilmektedir.

Elektronik atıkların geri dönüşüm işlemi yapılmadan önce; Odamız tarafından toplanan atıklar kontrol edilerek, çalıştırılabilir durumda olan elektronik bileşenler Bursa Elektronikçiler Odası üyelerinden hizmet alan tüketicilere daha düşük maliyetle ve standart kalitede elektronik cihaz tamir hizmeti verilmesi için kullanılmaktadır.

Toplanan atıklar ile mesleki eğitim kurumları için deney setleri ve eğitim kitleri geliştirilip üretilirken, çalıştırılabilir durumda olan ve ya tamiri mümkün olan cihazlar Bursa genelinde mesleki eğitime katkı sağlamak amacıyla kullanılmakta, böylece Bursa’nın elektronik hurdaları Bursa Halkı için bir kaynağa dönüştürülmektedir.

Proje ile doğal çevrenin ve kaynakların korunması sağlanırken,

  • Mesleki eğitim kurumlarına malzeme ve yedek parça desteği,
  • Mesleki eğitim kurumlarına ileri teknolojili eğitim ekipmanı desteği,
  • Bursa Elektronikçiler Odası Üyeleri tarafından tüketicilere daha düşük maliyetle ve standart kalitede elektronik cihaz tamir hizmeti

Sağlanacak; bu sayede elektronik atıkların Bursa ekonomisine yeniden kazandırılması mümkün olacaktır.